Nieuws van CBS Ichthus

27 februari 2020

Ichthus is Gezonde School

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en de sociale ontwikkeling van jouw kinderen.

 


Preview foto
De school besteedt speciale aandacht aan het thema Welbevinden. Dit merk je zodra je de school binnen loopt. De directeur, de Intern Begeleider en de leraren staan dagelijks bij  de deur om de leerlingen én de ouders te begroeten met een handdruk en een persoonlijk woord. Op deze manier laten we de ieerlingen blijken dat we ze zien en dat we het belangrijk vinden dat ze er zijn.
Welbevinden is voor ons de basis voor goed leren.

 

Het team Ichthus is er trots op een Gezonde School te zijn. De school heeft een plaquette gekregen. Hij staat nu voor het raam in de directiekamer. Zo kan iedereen in de wijk zien dat we een Gezonde School zijn.