herfst

Kwaliteitskaart Gedrag

Kwaliteitskaart Plan Gedrag 

 

Uit de Kanjertraining:

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig, dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot, dan doe ik niet mee
Ik gedraag mij als een kanjer
want ik ben een kanjer.

 

Op Ichthus proberen wij het beste in kinderen te zien en het beste uit hen te halen. Wij werken in de driehoek ouders-kind-school met ieder een eigen verantwoordelijkheid en vooral samenwerking en verbondenheid.
De school  werkt met de methodes
Kanjertraining, De Map Sociaal Gedrag-Elke dag en met PBS (Positive Behaviour Support).

Wij hebben hart voor kinderen.
Wij hebben hart voor leren.
Wij hebben hart voor samenwerken.
Daarin voelen wij ons verbonden met elkaar.
Die verbondenheid willen we doorgeven.

Wij vinden het nodig dat:

 • er duidelijke en positieve regels zijn m.b.t. gedrag in en om de school
 • dit ondersteund wordt door visuele pictogrammen
 • kinderen gezien worden
 • opvoeders/ leraren/medewerkers/ stagiaires, alle volwassenen (ouders) helpen bij de uitvoer van afspraken en regels
 • éénduidig zijn in hun optreden.
 • kinderen positief benaderd worden d.m.v. observeren, complimenteren en corrigeren
  PBS (Positive Behaviour Support)
 • regels herhaald worden|
 • gewenst gedrag steeds vooraf benoemd wordt
 • kinderen positief over zichzelf denken
 • kinderen een positieve houding naar anderen laten zien
 • kinderen weten/besef hebben waar zij nog iets te leren hebben
 • kinderen beseffen: VAN PROBEREN KUN JE LEREN
 • kinderen beseffen: FOUTEN MAKEN MAG
 • kinderen zich bewust zijn altijd een keuze te hebben
 • kinderen werken aan zelfbeheersing

 

Onze school werkte tot voor kort volledig met de methode Kanjertraining van Gerard Weide (2009). Nu doen we dat nog in groep 1-2, verder werkt de school met
*uitbreiding van PBS, in de school en in de klas
* PBS-datamuur n.a.v. de PBS Kalender
*de map Sociaal Gedrag- Elke Dag met lessen,
  die aansluiten ivm samen werken en samen spelen- en samen leren.
*overige materialen en spellen, die in de school aanwezig zijn

* GP Gedrag (Kees van Overveld), met S.E.L. (Sociaal-Emotioneel Leren)
   en Executieve Functies.

 

Dit bewaren o.a. we uit de Kanjertraining:
In steeds meer scholen gaat de straatcultuur overheersen.
Volgens Gerard Weide (Kanjertraining) gaat het bij de straatcultuur om macht en eer.
Status, wraak en haat.
Er is er 1 de baas en ik voel mij goed als ik jou eronder kan krijgen.
Treiteren, vastpinnen, afzeiken ten koste van anderen.
Een op de vijf mensen heeft hier last van.
Maar de werkelijke macht ligt bij fatsoen.
Er is geen enkel excuus voor wangedrag. Nooit.
Daarin heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Citaat uit het katern Conflictbeheersing van de Kanjertraining:
“Alles mag zolang anderen zich goed voelen bij jouw gedrag”
Een goed uitgangspunt is: |
Ik behandel jou, zoals ik wil dat jij mij behandelt.

 

PBS
Positive Behaviour Support
Dat wat aandacht krijgt groeit, wordt groter.
Elk kind kan goed gedrag leren, ook het kind met een stoornis of afwijking.
Het zorgkind zal meer oefening en ondersteuning nodig hebben: leren fietsen gaat ook niet vanzelf. Oefening baart kunst. Volhouden en je best doen helpt ook.
Elk kind moet leren zich te beheersen. Hoe we goed met boosheid om kunnen gaan, staat op een poster.

 

SWPBS  gebeurt schoolbreed (school-wide), iedereen in de school werkt op dezelfde manier aan goed gedrag. Het begint met goede afspraken: 5 regels in de school, het wordt bij ons ondersteund met pictogrammen.
1. In de school: Loop je rustig  Werk je rustig  Praat je rustig
2. Je let op jezelf en blijft van elkaar af
3. Je bent vriendelijk tegen elkaar
4. STOP HOU OP , IS OOK ECHT STOP HOU OP
5. Wij maken afspraken , voordat het spel begint

Mooie ondersteuners zijn ook:
Wat doe ik? En doe ik het goed?

Wat zeg ik? En zeg ik de goede dingen?

De sleutelwoorden voor de medewerkers en opvoeders zijn: 
OBSERVEREN    COMPLIMENTEREN    CORRIGEREN
De sleutelwoorden en rode draad voor iedereen, dus ook voor elk kind zijn:
VEILIGHEID   RESPECT   VERANTWOORDELIJKHEID
En samenwerking met ouders vinden wij heel BELANGRIJK.

Soms vindt er echter een gedragsincident plaats welke we niet kunnen accepteren.
Wat we dan doen, kunt u lezen in bijgevoegd document.