herfst

Schoolgids

De schoolgids bevat actuele informatie voor het komende schooljaar. Daarin staan de belangrijkste waarden van deze school beschreven. Tevens geeft het inhoudelijke informatie, bijvoorbeeld over de schooltijden, wat we allemaal aanbieden op school, met wie wij samen-werken en informatie over het bestuur, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad.
Praktische informatie, zoals bv. over de gymtijden, de schoolvakanties en studiedagen, vindt u terug in de kalender of agenda. Deze ontvangt ieder (oudste) kind aan het begin van het schooljaar.