herfst

Kwaliteitskaart Ondersteuning-structuur

 

HOOFD - HART en LEREN

WETEN - VOELEN - SAMENWERKEN - DOEN

SCPO en CBS ICHTHUS vinden dit belangrijk

 

We werken aan :

KWALIFICATIE - PERSONIFICATIE - SOCIALISATIE

We nodigen u uit om ons te vragen hoe wij dit doen.

Hieronder is onze kwaliteitskaart te vinden, die als basis dient om dit vorm geven.

 

 

KWALITEITSKAART    1  

“ZO WERKEN WIJ OP ICHTHUS” en ONDERSTEUNING-STRUCTUUR           

 

Op onze school willen we kinderen een uitdagende, maar ook veilige plezierige leeromgeving bieden. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen de nodige basiskennis aanleren en kansen krijgen hun creativiteit te ontwikkelen. Voor ons is ieder kind uniek en daarom streven wij naar een schoolomgeving, waarbinnen ieder kind persoonlijke aandacht en onderwijs op maat ontvangt. Wij nodigen u als ouders van harte uit om hierin met ons mee te werken en te leven.

 

Ons onderwijs biedt de kinderen kansen om hun talenten op cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch gebied optimaal te ontwikkelen.

 

Wij vinden het belangrijk dat wij als team eenheid en eenduidigheid uitstralen in denken, handelen en het leeraanbod.

Dit doen wij door zoveel mogelijk te werken met dezelfde taal, dezelfde manier en dezelfde lijn aan te geven. Met andere woorden: 1 taal- 1 manier- 1 lijn in de verschillende vakgebieden.

 

Als u hier meer over wilt weten, kunt u ons PLAN "ZO WERKEN WIJ OP ICHTHUS" en de ONDERSTEUNING-STRUCTUUR opvragen.

Hieronder is een verkorte versie als KWALITEITSKAART opgenomen en kunt deze in de download lezen.