kleuters

Welkom op CBS Ichthus

                        Ichthukleurjleven!

 

 

Groep 7/ 8 aan de taart:
                    IEP score van Ichthus is ruim boven gemiddelde !!!!

 

Op 17 mei is duidelijk geworden dat Ichthus feest mag vieren. De uitslag van de eindtoets (de IEP) die de leerlingen van groep 8 eind april hebben gemaakt, geeft reden tot dat feestje. De groep heeft er namelijk met elkaar voor gezorgd dat Ichthus ruimschoots het vastgestelde eindpercentage heeft gehaald: 77,6 (terwijl 73,8 onze ondergrens is). De groep heeft daarmee aan onze hoge verwachtingen voldaan.
Want dát vinden wij het belangrijkste: dat de leerlingen met een toets laten zien wat ze kunnen. En dat iedere leerling daarmee de vervolgschool vindt die bij zijn mogelijkheden past en waarmee hij zijn verdere leven kleur kan geven. 
Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

 • PBS
  We hebben hart voor kinderen

  We hebben hart voor leren

  We hebben hart voor samenwerken

  Daarin voelen we ons verbonden met elkaar

  Die verbondenheid willen we doorgeven Lees verder ›

 • Continu Verbeteren
  Continu verbeteren

   

  Onderdelen

  1 Groepsafspraken

  2 Datamuren/doelenborden

  3 Portfolio

  4 Ouder-kindgesprekken

  5 Groepsvergadering

  6 Gebruik maken van PDSA en kwaliteitsinstrumenten

    Lees verder ›

 • Uitstekend inspectierapport
  De leraren verzorgen lessen van voldoende kwaliteit. De lessen zijn doelgericht, de uitleg is duidelijk en de opbouw van de les is helder. Lees verder ›

Nieuws

03 juli 2018
Uitslag enquête onder ouders over continurooster
U als ouders heeft met overweldigende meerderheid gekozen voor invoering van het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model op Ichthus.
Op 3 september 2018 starten wij dus met het continurooster. Lees de brief (onder Nieuws) over de stemming en wat het continurooster precies betekent. 

22 december 2017
Bestuurder SCPO ziet hoe Ichthus hoofd, hart en handen verbindt
Willem de Jager was afgelopen kerstviering bij ons op Ichthus. Hij schrijft hierover in zijn maandbericht op de site van SCPO "(..) Ik zag betrokken leerkrachten, kinderen en ouders. Mooi om te zien hoe de school de verbinding weet te maken tussen school, gezin en samenleving. Goed om te merken dat de school er niet alleen is voor kennisontwikkeling, maar ook aandacht heeft voor persoonsvorming en burgerschapsvorming. Fijn om te kunnen constateren dat we binnen SCPO Lelystad een leergemeenschap zijn waar het gaat om hoofd, hart en handen (..)".

 


Preview foto
10 oktober 2017
Kinderboekenweek 2017
Woensdag 4 oktober was de start van de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is 'Griezelen', met als motto 'Gruwelijk eng!'
Lees meer ›