kleuters

Welkom op CBS Ichthus

                        Ichthukleurjleven!

 

TV Kok  London Loy kookt met groep 5/6

De Flevopost post het volgende bericht met foto: "TV kok London Loy was vandaag in Lelystad. Samen met de leerlingen van groep 5/6 van basisschool Ichthus maakte hij in de keuken van het wijkcentrum Zuiderzee de lekkerste gerechten.
London Loy kwam op initiatief van leerkracht Tim Grovenstein (en moeder Nadia!) voor de tweede keer naar Lelystad. Twee jaar geleden kookte de tv-kok samen met de kinderen van de huidige groep 7/8 (toen groep 5/6 bij meester Tim). "Als een soort leuke afsluiting van een moeilijk jaar. London was toen razend enthousiast en hij had toen al beloofd om nog eens te komen".

De kok heeft zich aan zijn woord gehouden. En het eten was heerlijk!!

 

 • PBS
  We hebben hart voor kinderen

  We hebben hart voor leren

  We hebben hart voor samenwerken

  Daarin voelen we ons verbonden met elkaar

  Die verbondenheid willen we doorgeven Lees verder ›

 • Continu Verbeteren
  Continu verbeteren

   

  Onderdelen

  1 Groepsafspraken

  2 Datamuren/doelenborden

  3 Portfolio

  4 Ouder-kindgesprekken

  5 Groepsvergadering

  6 Gebruik maken van PDSA en kwaliteitsinstrumenten

    Lees verder ›

 • Uitstekend inspectierapport
  De leraren verzorgen lessen van voldoende kwaliteit. De lessen zijn doelgericht, de uitleg is duidelijk en de opbouw van de les is helder. Lees verder ›

Nieuws

03 juli 2018
Uitslag enquête onder ouders over continurooster
U als ouders heeft met overweldigende meerderheid gekozen voor invoering van het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model op Ichthus.
Op 3 september 2018 starten wij dus met het continurooster. Lees de brief (onder Nieuws) over de stemming en wat het continurooster precies betekent. 

22 december 2017
Bestuurder SCPO ziet hoe Ichthus hoofd, hart en handen verbindt
Willem de Jager was afgelopen kerstviering bij ons op Ichthus. Hij schrijft hierover in zijn maandbericht op de site van SCPO "(..) Ik zag betrokken leerkrachten, kinderen en ouders. Mooi om te zien hoe de school de verbinding weet te maken tussen school, gezin en samenleving. Goed om te merken dat de school er niet alleen is voor kennisontwikkeling, maar ook aandacht heeft voor persoonsvorming en burgerschapsvorming. Fijn om te kunnen constateren dat we binnen SCPO Lelystad een leergemeenschap zijn waar het gaat om hoofd, hart en handen (..)".

 


Preview foto
10 oktober 2017
Kinderboekenweek 2017
Woensdag 4 oktober was de start van de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is 'Griezelen', met als motto 'Gruwelijk eng!'
Lees meer ›