herfst

Privacy

Privacy

Hieronder vindt u informatie over ons privacyreglement. Het laat u zien hoe wij de informatie verwerken met betrekking tot onze leerlingegevens en wat uw rechten zijn in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u vragen hebben, kunt u altijd terecht bij onze directeur of bij de administratie.
Ook SCPO hanteert een privacybeleid. Meer informatie hierover vindt u op de website

 

https://www.scpo-lelystad.nl/cp/uploads/hipe_content/181114-Privacyreglement-verwerking-persoonsgegevens-SCPO-DEF(3).pdf