herfst

Kwaliteitskaart Rekenen

REKEN-BELEIDSPLAN     ICHTHUS   

 

In het reken-beleidsplan staat beschreven hoe wij de komende jaren omgaan met ons rekenonderwijs, hoe wij een doorgaande lijn in de school creëren, dat alle leraren dezelfde rekentaal spreken. 1 lijn-1 manier-1 taal in de school.
In de KWALITEITSKAART REKENEN vindt u een verkorte versie van het RW-PLAN.

In 2020-2021 nemen wij een nieuwe Rekenmethode in gebruik in de groepen 3-8:
WERELD IN GETALLEN. Waarbij in groep 3 en 4 meest op papier, maar ook regelmatig digitaal geoefend zal worden en vanaf groep 5 het rekenonderwijs bijna volledig digitaal zal zijn.

 

Wij besteden veel energie en tijd aan het ontwikkelen van gecijferdheid en rekenwiskundige vaardigheid. In de groepen 1 en 2 wordt RW meestal met activiteiten aangeboden vanuit thema's en de methode "ONDERBOUWD".

 

In de groepen 1 en 2 wordt het fundament gelegd van het handelend eigen maken van essentiële rekenwiskundige en ruimtelijke begrippen en getalbegrip.

 

 

De groepen 3, 4 en 5 hebben onze extra aandacht, omdat daar moeite en uitval gesignaleerd en gediagnosticeerd moet worden. De basis moet goed zijn.

 

Grote aandacht en onderwijs op maat blijft nodig in de groepen 6, 7 en 8.

 

Rekenen is geen schoolvak, maar een persoonlijke vaardigheid.