herfst

Het Ondersteuningsteam op Ichthus

Even voorstellen


Mijn naam is José van den Bosch. Ik ben werkzaam als jeugdverpleegkundige bij de GGD Flevoland. Naast mijn deelname aan het Ondersteuningsteam van Ichthus, ben ik ook beschikbaar voor vragen van ouders waar het gaat over de opvoeding en de ontwikkeling van uw kind.
Schroom niet om mij te bellen of mailen; geen vraag is 'raar'.

In het schooljaar 2019- 2020 zal ik een paar keer op school aanwezig zijn met de mogelijkheid voor u om mij te benaderen met vragen.
Deze data zijn:

10 oktober van 8.30 tot 9.30 uur
12 december van 8.30 tot 9.30 uur
3 maart van 13 tot 14 uur
26 mei van 13 tot 14 uur.

Daarnaast zult u mij misschien tegenkomen tijdens de preventieve onderzoeken van de kinderen. Deze vinden plaats in groep 2 en groep 7 of tijdens het vaccineren.

Elk jaar ontvangen alle kinderen uit de groepen 2 en 7 een uitnodiging voor het Preventief Gezondheidsonderzoek door GGD Flevoland.
Door middel van dit onderzoek probeert de jeugdverpleegkundige een algemeen beeld van het functioneren van uw kind te krijgen. U kent uw kind het beste, uw medewerking hiervoor is belangrijk. Daarom wordt u verzocht de 2 vragenlijsten in te vullen. De jeugdverpleegkundige weegt en meet uw kind en alleen in groep 2 worden ook de ogen en oren getest.

https://jgtlelystad.nl

 

 

Download

Gebidsonderzoek door GGD Lelystad in 2019
In 2019 heeft Ichthus meegedaan aan het gebidsonderzoek wat uitgevoerd werd door de GGD Lelystad. Ouders van de kinderen op Ichthus hebben allemaal toestemming verleend voor het onderzoek. Tevens kregen de kinderen een voorlichting over hoe zij het beste hun tanden en kiezen gezond kunnen houden.
Lees hierbij het rapport wat de GGD vervolgens heeft opgesteld n.a.v. haar onderzoek in 2019.