herfst

Uitstekend inspectierapport

Didactisch handelen en afstemming 

De leraren verzorgen lessen van voldoende kwaliteit. De lessen zijn doelgericht, de uitleg is duidelijk en de opbouw van de les is helder. De leraren gebruiken korte coöperatieve werkvormen die zorgen voor actieve leerlingen en variatie in de les. De leerlingen weten welke gedrag van hen wordt verwacht. Het merendeel van de leerlingen let op, doet mee en is geconcentreerd aan het werk. Er is daardoor een prettige werksfeer in de groepen, waarbij het nauwelijks nodig is leerlingen te waarschuwen of te corrigeren.

De manier waarop de leraren in de lessen inspelen op verschillen tussen leerlingen is voldoende. Differentiatie in de instructie en de verwerking van de leerstof is gebaseerd op de gegevens die over de leerlingen zijn verzameld, is gepland en is gezien in de lessen. De school heeft beschikking over 'extra handen' en zet deze doelgericht in om de groepsleraren te ondersteunen bij het bieden van instructie en begeleiding op maar. De school kan nagaan of er nog winst te behalen is door de weektaken meer te benutten voor de afstemming van de leerstof.