herfst

Contact school - thuis

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. De betrokkenheid van ouders is  één van de succesfactoren van goed onderwijs. (Marzano,2009)

Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind.
We stellen het op prijs als u ons van belang­rijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Ook doen we als school een beroep op ouders om verschillende activiteiten te ondersteunen.; zoals; MR, SR, Sintwerkgroep, kerstwerkgroep, klussengroep, verkeersouders, bibliotheekouders, luizenouders, sportactiviteiten, goede doelen enz.

Jaarkalender
Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u de jaarkalender met een overzicht van alle activiteiten.


10 minutengesprekken/ OuderKindGesprekken
Contacten tussen ouders/verzorgers en de leraren of de directie kunnen ook bijdragen aan een goede sfeer op school. Daarom zijn er een aantal vaste momenten in een jaar, waarvan twee naar aanleiding van het rapport. Op zo’n 10 minutengesprek hebben de ouders/verzorgers de mogelijkheid om met de leer­kracht van hun kind te spreken. Bovendien kunnen zij ook een gesprek hebben met de directeur of de intern begeleider.

 

 

Kennismakingsgesprek
In het begin van het schooljaar houdt de leerkracht een kennismakingsgesprek met de ouders.  
U maakt kennis met de meester of juf van uw kind en wij maken kennis met u en wij horen verhalen van u over uw kind; wat vindt u belangrijk om met ons te delen over uw kind; wat is van belang voor ons om tot goede resultaten met uw kind te komen. U kunt uw kind meenemen naar dit gesprek.
Tevens krijgt u informatie op papier mee naar huis over de manier van werken in de groep van uw kind. Ook kunt u een kijkje nemen in de boeken en schriften van uw kind en vragen stellen aan de juf/meester over de lessen die wij geven.